For professionsbachelorer

Som professionsbachelor har du en række muligheder for at videreuddanne dig på AAU. Det kan enten foregå som kandidatuddannelse (SU-berettigende dagstudier) eller som masteruddannelse (betalingsstudier på deltid). 

Adgang til en kandidatuddannelse

Hvorvidt du kan få adgang til en af universitetets kandidat- eller masteruddannelser, tager udgangspunkt i en individuel og konkret vurdering af det faglige grundlag i din professionsbacheloruddannelse sat i relation til den uddannelse, du søger optagelse på. Det er studienævnet for den enkelte uddannelse, der vurderer og afgør, om din professionsbacheloruddannelse er adgangsgivende. 
 
Du kan finde vejledende informationer om hvilke professionsbacheloruddannelser, der giver adgang til en række af Aalborg Universitets uddannelser i hhv.:
 

Hvordan søger du en studieplads?  

Du skal søge om en studieplads inden den 1. april, hvis du ønsker at starte på en kandidatuddannelse den 1. september og 1. november, hvis du ønsker at starte på en kandidatuddannelse den 1. februar. Du skal sende din ansøgning til Studiekontoret, der videresender din ansøgning til faglig vurdering hos studienævnet. 

 
Bemærk, at ansøgningsfrister og ansøgningsskemaer for masteruddannelserne findes via www.evu.aau.dk. Du skal sende din ansøgning om optagelse på en masteruddannelse til Sekretariatet for Efter- og Videreuddannelse. 

Har du brug for vejledning?

Har du en professionsbacheloruddannelse og ønsker du optagelse på en af Aalborg Universitets kandidatuddannelser eller masteruddannelser, er du altid meget velkommen til at kontakte enten Den centrale Studievejledning, studiet direkte eller Efter- og Videreuddannelsessekretariatet. Du kan også finde mere information om uddannelsernes konkrete indhold på uddannelsernes hjemmesider.