Studievejledning på Aalborg Universitet

På Aalborg Universitet kan du få studievejledning flere forskellige steder afhængigt af, hvad du har brug for at blive vejledt om.

Har du spørgsmål til studievejledningen om dit studievalg?

Overvejer du at søge ind på en uddannelse på AAU? Vores optagelsesvejledere kan hjælpe, hvis du har spørgsmål om studievalg, ansøgning og optagelse. Det kunne blandt andet være:

 • Valg af uddannelse, både bachelor, kandidat samt sidefag
 • Spørgsmål til din ansøgning
 • Adgangskrav og supplering
 • Kvoter og optagelse med dispensation
 • Optagelse med merit
   

Besøg optagelsesvejledningen

Har du spørgsmål til studievejledningen om indholdet på et studie?

Har du spørgsmål til en helt specifik uddannelse? Uddannelsernes egne vejledere, der selv er studerende på AAU, kan hjælpe dig som potentiel eller nuværende studerende, hvis du har spørgsmål, som drejer sig om de enkelte uddannelser. Det kunne for eksempel være:

 • Det faglige indhold
 • Muligheder undervejs, fx valgfag, praktik, udlandsophold
 • Studiemiljøet på uddannelsen
 • Gruppearbejde og eksamen
 • Studieplaner/handleplaner i forbindelse med 3. eksamensforsøg
 • Dispensation vedrørende studiet, fx eksamen
 • Jobmuligheder efter uddannelsen
   

Find studiets egen vejleder

Har du spørgsmål til studievejledningen om trivsel på dit studie?

Er du studerende på AAU og ønsker hjælp til at skabe en god hverdag, kan vores studie- og trivselsvejledere hjælpe, hvis du har spørgsmål, som ikke er studiespecifikke. Det er blandt andet:

 • Trivsel og god studiehverdag
 • Studietvivl, studieskift og studieophør
 • Vejledning og regler om bl.a. orlov, barsel og sygemelding
 • Andre valg undervejs i din uddannelse
   

Besøg studie- og trivselsvejledningen

SU og SPS

Har du spørgsmål, der omhandler SU eller Specialpædagogisk Støtte (SPS), kan du få hjælp hos AAU’s eget SU-kontor. De kan blandt andet hjælpe med: 

 • SU-støttemuligheder
 • SU under sygdom
 • SU som forældre/forsørgere
 • SU-aktivitetskontrol
 • SU i udlandet
 • Ungdomskort og kilometerpenge
 • Hvilke støttemuligheder er der i SPS-ordningen?
 • Hvor finder jeg SPS-ansøgningsskema ?
 • Hvad er brugbar dokumentation til en ansøgning om SPS

Besøg SU-kontoret

FAQ om uddannelse

Klik ind på vores FAQ om uddannelse, hvor du får svar på nogle af de spørgsmål, der typsik trænger sig på inden valg af uddannelse, universitet og studieby. Find ud af mere om undervisning, gruppearbejde, PBL, eksamen og studiejob.

FAQ om uddannelse